Mostar: Od danas prijave za dodjelu sredstava iz EU

Grad Mostar obavijestio je danas građane da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima-podrška Evropske unije u Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.

Tekst Javnog poziva sa obrascem za prijavu može se u elektronskom obliku besplatno preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike www.fmrsp.gov.ba, na službenoj stranici Grada Mostara www.mostar.ba kao i na Protokolu Grada Mostara.

Građani koji imaju prebivalište na području Grada Mostara prijave podnose od 23. oktobra do zaključno s 10. novembra na centralni protokol Grada Mostara u Ulici Adema Buća 19. (Cernica) kao i na protokole svih šest gradskih područja Grada Mostara, saopćili su iz Grada.

Pravo na podršku za dodjelu sredstava u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize imaju domaćinstva koja imaju pravo na stalnu novčanu pomoć, zatim domaćinstva koja imaju pravo na dječji dodatak, penzioneri čija penzija nije veća od zagarantovane penzije te domaćinstva sa jednim (samohranim) roditeljem.

(AbrašRadio)