Mostar: Potpisan sporazum o digitalnom pristupu informacijama agencije IDDEEA

Grad Mostar potpisao je Sporazum o stalnom pristupu podacima prijemnog organa putem web servisa sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), saopšteno je iz Gradske uprave (GU) Mostar.

Potpisivanje ovog sporazuma omogućuje stalni pristup prijemnom organu putem web servisa koji povezuje grad sa centralnom evidencijom IDDEEA-e. To znači da će grad direktno pristupati evidencijama koje IDDEEA održava, poštujući sve zakonske propise, a u cilju olakšavanja provođenja različitih administativnih postupaka svim građanima Mostara.

“Ovo partnerstvo omogućava bolju razmjenu podataka i pojednostavljenje administrativnih procedura, čime se povećava dostupnost i transparentnost javnih usluga za građane što ima jasnu povezanost sa EU Digitalnom strategijom u pogledu Cilja 6, koji se odnosi na razmjenu podataka i interoperabilnost, a ujedno i sa ostvarenjem nekih od UN SDG ciljeva, konkretno cilja 16 (Mir, pravda i snažne institucije) i cilja 17 (Partnerstvo za postizanje ciljeva)”, navodi se u saopćenju.

Iz Gradske uprave ističu kako je ova inicijativa primjer kako digitalizacija može unaprijediti javne usluge i doprinijeti održivom razvoju.

Grad Mostar, zahvaljujući pristupu centralizovanim evidencijama IDDEEA-e može efikasnije odgovarati na potrebe svojih građana, smanjujući administrativne barijere i povećavajući pristup informacijama. Time se postiže veća efikasnost i transparentnost, što je u skladu sa principima dobre uprave i održivog razvoja koje promoviraju EU i UN, navodi se u saopštenju.

(AbrašRadio)