OKC Abrašević traži partnere u realizaciji koncertnih i programskih aktivnosti

Omladinski kulturni centar Abrašević raspisuje natječaj/konkurs za suradnju sa pojedincima i poslovnim subjektima koji se bave organizacijom događaja, koncerata i pružanjem ugostiteljskih usluga.

Cilj ovog poziva je uspostava partnerstva u organizaciji koncerata, party-a, festivala i ostalih programskih aktivnosti u sklopu OKC Abrašević, kao i zajednički pristup potencijalnim sponzorima.

Subjekt čiji prijedlog za suradnju bude odgovarajući, biti će zadužen za implementaciju koncertnih i ostalih programskih aktivnosti, te za pružanje ugostiteljske usluge u prostoru OKC Abrašević, u skladu sa svim zakonskim normama i propisima.

Želimo pojednostaviti proces prijave, tako da je za početak dovoljno poslati kratak opis prijedloga suradnje u vidu opisa potencijalnih programskih aktivnosti (do 100 riječi) na email info@okcabrasevic.org

Nakon što prijave pristignu, OKC Abrašević će kroz pregled i komunikaciju sa učesnicima i konkursa odlučiti koja prijava se uklapa u priču razvoja našeg prostora i programskih aktivnosti.

Prijave se primaju do 26.03. 2021