Park prirode Hutovo blato ima novu turističku ponudu

Park prirode Hutovo blato ima novu turističku ponudu razvijenu kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje HR-BH-MNE 2014.-2020. a javnosti će je predstaviti u petak, 19. maja, u 11 sati u motelu Park u Karaotoku.

Kako je najavljeno, bit će predstavljeni svi rezultati projekata “Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAnge” i “Put endema – ePATH” s ciljem jačanja i diverzifikacije turističke ponude kroz prekograničnu saradnju i poboljšanje upravljanja te održivog korištenja kulturne i prirodne baštine.

U sklopu predstavljanja bit će upriličen obilazak novouređenog vidikovca “Orlov kuk“, pristaništa za brodice, poučne staze, promatračnica za ptice, te interpretacijskog centra, kao i vožnja novim solarnim brodicama “Vodenom stazom Hutova blata” kreiranom u sklopu novog turističkog proizvoda “Plave propusnice“.