Pješački urbanizam Novog urbanizma

cnu.org

Novi urbanizam je urbanistički pokret koji se pojavio u 80-im godinama 20. stoljeća, kao preteča suvremenim tendencijama u promišljanju novog javnog prostora. Ova škola urbanizma snažno se zasniva na tendencijama urbanizma prije razvoja automobilske industrije.

Novi urbanizam se zalaže za drugačije postavljanje javnog planiranja prema kojemu susjedstva trebaju biti raznolika u sastavu i načinu kako se koriste, zajednice trebaju biti jednako dostupne i pješacima i automobilima, gradovi trebaju biti oblikovani prema zajedničkom javnom prostoru koji uključuje i institucije, a urbana mjesta trebaju biti oblikovana s dužnim obzirom prema klimi, okolišu, lokalnim zanatima, povijesti gradnje te opće povijesti prostora.

Pokret podržava regionalno planiranje koje u svojoj suštini znači da se objekti i prostori u nekom gradu planiraju preko stilova i metoda koji vrijede za čitavu regiju, a ne samo za određeni grad. Ponajprije okrenut protiv povećanja prometa, zalaže se za izgradnju više mjesta koja generiraju znanje i kreativno fizičko kretanje poput biblioteka, sportskih dvorana i društvenih centara istovremeno potičući građane da se suprotstavljaju prometu i zagađenju kojeg nosi sa sobom, koristeći više javni prijevoz, druge oblike prijevoza kao i povećanje pješačkih zona. Čuvanje istorijskih zona, zelena gradnja, sigurnost ulica, kao i izgradnja na oživljenim prostorima nekadašnje industrijske zone, postaju prioriteti ovakvog promišljanja.

Novi urbanizam donosi i Deset principa inteligentnog urbanizma (PIU):

1 – RAVNOTEŽA S PRIRODOM

Neplanske sječe šume, erozije plodnog tla, preveliko izvlačenje svježe vode iz podzemnih voda, zamuljavanje i plavljenje, uništavaju biološke osnove za život. Ravnoteža se ostvaruje tako da se pronađu ugroženi prostori koji se onda konzerviraju, kontrolira im se gustoća, kontrolira se korištenje prostora i kreira se prostor.

2 – RAVNOTEŽA SA TRADICIJOM

Prije svega, radi se o poštovanju kulturnog nasljeđa. Za ovo je potrebno tradicionalno znanje koje se pokušava sačuvati. Zato se promoviraju kulturni stilovi koji sadrže ove motive i čuvaju tradicionalne načine gradnje i prostornog oblikovanja.

3 – ODGOVARAJUĆA TEHNOLOGIJA

Ovo implicira lokalne materijale, tehnike građenja, infrastrukturu i upravljanje projektima koji su zasnovani na lokalnim uvjetima i kontekstima. Kapaciteti, klimatske datosti, lokalni resursi, pojačavaju tehnologiju.   

4 – PRIJATELJSKOST

Društvo počiva na društvenim odnosima. Kako bi se oni podržali potrebno je povezati
Mjesta za pojedince,
Mjesta za prijateljstvo,
Mjesta za domaćinstva,
Mjesta za susjedstva,
Mjesta za zajednice,
Mjesta za grad.

5 – EFIKASNOST

Ravnoteža u korištenju sredstava – vremena, energije i novca s planiranim korištenjem u svrhu sigurnosti, udobnosti, produktivnosti, higijene i sl. Preporučuje se dijeljenje javnog prostora, puteva, objekata, usluga, infrastrukture u mjeri s kućanstvima dok se povećava pristupnost, dostupnost, produktivnost i vidljivost.

6 – LJUDSKI NIVO

Pješački orijentirane zone u javnom prostoru i urbani uzorci kreirani prema ljudskim potrebama. Preporučuje se stvaranje blokova koji su kreirani od mješovitih potreba koje se mogu postići pješice. Protiv pretjeranog korištenja automobila i zaokruženja zgrada parkingom.

7 – MATRICA MOGUĆNOSTI

PIU predviđa grad kao sredstvo osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja, kroz pristup nizu organizacija, usluga, objekata i informacija koje pružaju niz mogućnosti za poboljšano zapošljavanje, gospodarski angažman, obrazovanje i rekreaciju. Ovo načelo ima za cilj povećati pristup skloništu, zdravstvenoj zaštiti i razvoju ljudskih potencijala. Cilj mu je povećati sigurnost i higijenske uvjete. Grad je mjesto ekonomskih mogućnosti.

8 – REGIONALNA INTEGRACIJA

Inteligentni urbanizam zamišlja grad kao organski dio većeg ekološkog, društveno-ekonomskog i kulturno-geografskog sustava, ključnog za njegovu održivost.

9 – URAVNOTEŽENI POKRET

Inteligentni urbanizam zagovara integrirane prometne sustave koji uključuju šetnice, biciklističke staze, autobusne trake, koridore lake željeznice, podzemne metroe i automobilske kanale. Predlaže se ravnoteža između odgovarajućih načina kretanja.

10 – INSTITUCIJSKA TRANSPARENTNOST

Inteligentni urbanizam drži da se dobre prakse svojstvene razmatranim načelima mogu ostvariti samo putem odgovorne, transparentne, kompetentne i participativne lokalne uprave, utemeljene na odgovarajućim bazama podataka, pripadajućim pravima, građanskim odgovornostima i dužnostima.

Novi urbanizam je uočio širenje rojeva naselja koje zapravo nemaju svoje mjesto i koja ionako kruže oko većih gradova u koje se ne ulaže. Ovo doprinosi podjelama po principu rase, nacije i prihoda, ekološkoj dezorijentiranosti, gubitku obradive zemlje, gubitku okoliša i divljine te rušenju društvenog nasljeđa, posebno onog njegovog graditeljskog dijela koji je bio osnova za izgradnju zajednice.


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).