U srijedu zasjeda Gradsko vijeće Mostara

Predsjednik Gradskog vijeća (GV) Mostara Slaem Marić, tridesetšestu redovnu sjednicu vijeća Grada Mostara zakazao je za 27.09.2023.godine (srijeda), sa početkom u 09,00 sati u sali Gradske vijećnice Grada Mostara.

Za sjednicu je predlažio dnevni red:

1. Vijećnička pitanja

2. Usvajanje zapisnika sa 35. Sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara

3. ODLUKA o donošenju i provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana „Sjeverni Logor“
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

4. Program uređenja građevinskog zemljišta za izmjene i dopune regulacionog plana „Sjeverni Logor“
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

5. ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „CENTRALNA ZONA-Rekonstrukcija“ Faza III – Gradsko područje Stari grad
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

6. ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Programa razmještaja parking garaža na području Grada Mostara
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

7. IZVRŠENJE Budžeta Grada Mostara za period od 01.01. – 30.06.2023.godine
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

8. ODLUKA o preraspodjeli novčanih sredstava i uvođenje novih pozicija u Budžetu Grada Mostara za 2023.godinu (održavanje sistema javnih bicikala)
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

9. ODLUKA o preraspodjeli novčanih sredstava i uvođenje novih pozicija u Budžetu Grada Mostara za 2023.godinu (subvencija brdsko-biciklističkom udruženju MTBA)
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

10. ODLUKA o preraspodjeli novčanih sredstava (pozicija investicijsko održavanje i opremanje objekata)
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

11. ODLUKA o preraspodjeli novčanih sredstava (FK Blagaj , FK Bjelopoljac)
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

12. ODLUKA o preraspodjeli novčanih sredstava i uvođenje novih pozicija u Budžetu Grada Mostara za 2023.godinu ( promocija Grada Mostara )
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

13. ODLUKA o preraspodjeli novčanih sredstava i uvođenje novih pozicija u Budžetu Grada Mostara za 2023.godinu ( promocija PASS kartice )
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

14. ODLUKA o rasporedu novčanih sredstava ( naknada za eksploataciju mineralnih sirovina )
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

15. ODLUKA o otpisu pozajmice Javnim preduzećima
a) J.P. „ZRAČNA LUKA-AERODROM“ d.o.o. Mostar;
b) J.P. „MOSTAR BUS“ d.o.o. Mostar;
c) J.P. „MO SPORT“ Mostar;
d) J.P. „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Mostar;
e) J.P. „PARKOVI“ p.o. Mostar;
f) J.P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar; i
g) J.P. „KOMOS“ Mostar.
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

16. IZVJEŠTAJI o radu Javnih preduzeća za 2022.godinu
a) J.P. „MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM“ d.o.o. Mostar;
b) J.P. „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar;
c) J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. Mostar;
d) J.P. „MO SPORT“ Mosar;
e) J.P. „MOSTAR BUS“ d.o.o. Mostar;
f) J.P. „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar;
g) J.P. „PARKOVI“ p.o. Mostar;
h) J.P. „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Mostar; i
i) J.P. „VODOVOD“ d.o.o. Mostar.
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

17. ODLUKA o davanju saglasnosti na PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara broj 02-04-15675/23 od 20.09.2023.godine
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

18. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o posudbi za specijalno vozilo „PAUK“
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

19. ODLUKA o načinu i kriterijima za stipendiranje učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja Grada Mostara
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

20. ODLUKA o adresnom sistemu Grada Mostara i označavanju naseljenih mjest, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Pravila Gradske ljekarne Mostar
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

22. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa ( ŠEHOVINA )
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

23. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa ( VIHOVIĆI )
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

24. ODLUKA o brisanju zabilježbe raspolaganja nekretninom po zahtjevu Janjke Tadić, kći Ivice iz Žitomislića
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

25. ODLUKA o brisanju zabilježbe raspolaganja nekretninom po zahtjevu Anice Krešo, kći Andrije iz Ćapljine
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

26. ODLUKA o brisanju zabilježbe raspolaganja nekretninom po zahtjevu Nikice Perić, sina Pere iz Mostara
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

27. ODLUKA o brisanju zabilježbe raspolaganja nekretninom po zahtjevu Marinka Krezića, sina Slavka iz Mostara
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

28. ODLUKA o brisanju zabilježbe raspolaganja nekretninom po zahtjevu Ljubice Šilić, kći Ivana iz Mostara
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

29. RJEŠENJE o odbijanju zahtjeva Delvete Balalić, kći Hamdije za utvrđivanje prava vlasništva
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

30. ZAKLJUČAK o ispravci greške u Rješenju po zahtjevu Džubur Elvedina, sina Salke
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

(AbrašRadio)