ZZO HNK: Ima se, može se…

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK na trećoj vanrednoj sjednici održanoj u ponedjeljak u Mostaru, usvojilo je Finansijski plan Zavoda za 2024. godinu, te Odluku o izvršenju Finansijskog plana i Smjernice za izračun sredstava za finansiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. godinu.

Članovi Vijeća usvojili su i Odluku o stavljanu izvan snage Odluke o usvajanju Finansijskog plana za 2024. godinu, Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izvršenju Finansijskog plana, Odluku o stavljanju izvan snage Smjernica za izračun sredstava za finansiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. godinu od 11. prosinca 2023. godine, saopšteno je iz ZZO HNK-a.

Na telefonskoj sjednici održanoj 07.02.2024. godine Upravno vijeće donijelo je zaključak i od Vlade HNK zatražilo povlačenje Finansijskog plana Zavoda za 2024. godinu iz daljnje procedure. Razlog povlačenja bile su dodatne aktivnosti Stručne službe Zavoda sa zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u svezi potreba zdravstvenih ustanova i mogućnosti Zavoda.

Temeljem održanih sastanaka, analize finansijskih mogućnosti Zavoda, smjernica za izračun sredstava za finansiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. godinu i potreba zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite Stručna služba Zavoda izradila je prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu u iznosu od 198.458.000 KM.

Direktor Zavoda, Andrej Čović, obrazložio je predloženi Finansijski plan kazavši kako će skoro 90% sredstava planiranih Finansijskim planom Zavoda biti utrošeno za finansiranje zdravstvenih usluga i drugih prava osiguranika.

Pored povećanja sredstava za proširenje prava osiguranika Finansijskim planom planirana su značajna povećanja i za zdravstvene ustanove koje pružaju usluge zdravstvene zaštite osiguranicima Zavoda i to 17.000.000 KM za bolničku zdravstvenu zaštitu i 9.650.000 KM za usluge primarne zdravstvene zaštite umjesto ranije planiranih 7.000.000 KM.

Finansijski plan Zavoda za 2024. godinu Vijeće je usvojilo i isti je, putem resornog ministarstva upućen u daljnju proceduru Vladi  HNK.

(AbrašRadio)