Anatomija zvuka #415: Petrikor + Solis + Logička greška + Urlik + Superhiks + Yeko Ono + Svojat + Škofja Loka

U 415. izdanju Anatomije zvuka slušamo:

Petrikor (Podgorica), Solis (Sarajevo), Logička greška, Škofja Loka i Urlik (Beograd), Superhiks (Skopje), Yeko Ono (Amsterdam) i Svojat (Ljubljana).

Pripremio Dragan Vuković
Produkcija: BHR1 + AbrašRadio

Poslušaj: