Bogdanović vokabular II: Ljubav i mržnja prema gradu IV

Specifični trodijelni Bogdanović vokabular, prva tematska linija Urbs bloga, namijenjen je prije svega našem gradu i onima koji žele biti građani i građanke u njemu. Mislimo, naravno, i na mlađe ljude koji se teško povezuju s bilo čime u novom i još uvijek nepovezanom Mostaru. Pojmovi, idiomi i jezične konstrukcije ne prevode se doslovno, niti ih imamo namjeru objašnjavati. Oni su jednostavno izdvojeni, a naše razumijevanje i dalje je zagonetka, jer grad je svijet od riječi koje se neprestano razumijevaju – hodanjem.

Pripremio Ronald Panza

Zaludna mistrija, 1963 / http://archive.rhizome.org

Bogdanović vokabular – dio drugi: Ljubav i mržnja prema gradu IV

PSEUDOGRADSKO TKIVO – nedovoljno urbano označeno

CRNA METAFORA DANAŠNJEG SVETA – favele, nesavladivo divlje tkivo

DO KOJE JE NEVIDLJIVE CRTE GRAD DANAS JOŠ GRAD? – današnje tehničko-filozofsko pitanje

SUŠTASTVENO NEŠTO GRADA – dodirljivost, ukus, miris, zvuk fizičkog bivstva, magijsko dejstvo na pojedinca

LJUDSKA SUPSTANCA GRADOVA

STRAH OD GRADOVA BEZ MEMORIJE – gradovi slabe samosvesti, kontinuiteta

UKUPNA GRADSKA TELESNOST – danas se brzo transformiše

METAMORFOZE SHVATANJA

SVEGRAD – mreža spojenih megalopolisa

CARSTVO GRADA BEZ GRADA – megalopolis

EUROPSKI GRAD – živa, aktivna kulturna forma

METAFORIČKO LEŽIŠTE GRADA – sistemi materijalnih i nematerijalnih premosnica koji definišu memoriju grada i obeležavaju razaznatljive okvire njegove ličnosti

NEMUŠTI JEZIK SIMBOLA – na ovom jeziku zasniva se svako dublje intimno opštenje čoveka i sredine, čoveka i grada, čoveka i čoveka u gradu

SIMBOLOŠKA OSKUDICA – patnja savremenih gradova; lišeni dubljih, skrivenih saopštenja – onoga kroz šta se gradovi mogu pročitati, pročitavati, razumeti i tumačiti

SKRIVENA PSIHOORNAMENTIKA – dublja dramatična dokumentacija koje svako vreme i o svojim gradovima ostavlja

NAROD UKRASA I FANTASTIČNIH BIĆA – po fasadama; materijal za proučavanje kolektivne svesti i podsvesti

GRADOVI BEZ BUDUĆNOSTI – gradovi zanemarenog, zaboravljenog identiteta; ličnost i sudbina grada neraskidivo su povezani

DVE KASTE U GRADU – oni koji razaznaju rukopis grada i umeju da čitaju manuskripte i oni koji ne primećuju da je GRAD NEKA VRSTA PISMA

MAGIJA HIJEROGLIFA – preobilje znakova i zagonetnost napisanog

HUMANA KOREOGRAFIJA GRADOVA – sintaksa gestova, složeni dijagrami nemuštog ophođenja

MONODIJALOG – neka vrsta tajnog razgovora između čoveka i grada; podstrek na razgovor; pitanje i odgovor

NEADAPTIRANI STANOVNICI GRADA – da li razgovaraju sa domaćinom?; da li poštuju načelo kontinuiteta?

NAČELO KONTINUITETA – mudrost gradskog pamćenja

VIRTUELNI RUŠITELJI GRADOVA – već su u gradu, među nama

MRAČNA LEKTIRA – mračni gradovi

DUHOVNE VREDNOSTI URBANITETA – protivne besmislenim veličinama

NEŽNO CVEĆE GRADSKE MUDROSTI I LEPOTE – ne cveta u betonskim prašumama

GRADOOBLIČJA – mnoga nisu pod kontrolom razuma i razloga

MEGALOPOLITENSKA METASTAZA – megalopolis

GRADSKA LIČNOST VS. NEGRAD – razlike su suptilne i u sferi su ljudskih osećanja, predstava i ideja

GRAD JOŠ UVEK GRAD – samo ako se može pročitati kao grad

ČAROBNA SNAGA GRADSKOG BIĆA – opada sa udaljavanjem od tradicionalnog jezgra

VIDETI, ČUTI, SASLUŠATI GRAD – zavoleti ga na pravi način

METROPOLA – NAJGRADSKIJI GRAD – u sebi sabire reflekse i čestice mnogih drugih dragocenih gradova; grad naših najintimnijih želja

SVET U MALOM – antropološka metafora

PROČITATI GRAD – otkriti sebe u ogledalu GRADA/SVETA

STRAH OD GUBLJENJA GRADA – privilegija pravog gradskog čovjeka

MEGALOPOLIS – manjkava tehnika i preobilna ljudska beda

VAMPIROPOLIS – u sebi nosi virus dekulturizacije

KOROV PSEUDOGRADA

GRAĐENJE MALIH GRADSKIH GRADOVA – samo ako se pronađu i neke nove formule društvenog i proizvodnog dogovora koje bi omogućile drugačiji životni ritam


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).