Prostori koji pokreću: Poziv za grantove za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti Mostara

LDA Mostar

Cilj programa grantova je unaprijediti ulogu civilnog društva Mostara, u radu sa ključnim dionicima, na rješavanju pitanja koja utječu na kvalitetu života građanki i građana na nivou zajednice. Također, jedan od ciljeva je ostvariti saradnju sa lokalnim vlastima Mostara kako bi zajednički radili na sistemskim rješenjima kroz izmjene budžeta, politika i zakona. Provedbom aktivnosti kroz ovaj Poziv uvest će se novi mehanizmi za bolje informisanje građanki i građana i veću sposobnost utjecaja na donošenje odluka na lokalu.

Povodom objave poziva za grantove za zajedničke aktivnosti organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti grada Mostara, projekt Mostar prostori koji pokreću održao je 16. siječnja u prostorijama hotela Mostar konferenciju za medije na kojoj su govorili šefica političkog tima pri Britanskoj Ambasadi u Sarajevu, Helen Flewker, direktorica Projekta Mostar Prostori koji pokreću, Veronika Jelínková, predstavnik civilnog sektora na aktivnostima izgradnje kapaciteta, Igor Ledić, gradonačelnik Mostara, Mario Kordić te predstavnica Grada Mostara Mia Drmać.

Pripremio Nikola Rončević

Muzika:
The Breathing Effect – El Sol Está Brillando
Fazerdaze – Thick of the Honey

Poslušaj:


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).