Gatačko sivo goveče (Aleksa Vučković)

Govedo karakteristične sive boje, nastalo križanjem bosanske buše sa viptalskim, montaflonskim i oberintalskim bikovima, za svoju postojbinu ima širi planinski prostor istočne Hercegovine oko Gacka. 1950-ih godina gatačko sivo govedo činilo je 90% goveda na ovom prostoru. Danas živi i na područje Crne Gore, Dalmacije i Bosne.

Autor: Aleksa Vučković

Video je nastao u sklopu projekta MOCTOBI XERCEGOVINE 2020