Mostar: Zarobljen, opljačkan, otrovan (Husein Oručević, Zemlja-Voda-Zrak)

Mostar: Zarobljen, opljačkan, otrovan publikacija je kojom je zabilježena kronika ekološke propasti posljednjih godina u Mostaru. Analizirane su metode kojima je korumpirana vrhuška Grada u deceniji bez lokalnih izbora pretvorila mostarski sistem javnih usluga u sistem kolosalne pronevjere javnog novca. Uz čelne ljude Grada (od kojih su samo dva danas bivša), u fokusu su radnje javnih komunalnih poduzeća J.P. Parkovi, Komos i Komunalno d.o.o., kao i radnje J.P. Deponija, Postrojenja pročistača otpadnih voda (PPOV) i Vodovoda.

Priča je svoj vrhunac imala 2019. godine kada je 6,7 tona otrovnog, kancerogenog i mutagenog mulja sa PPOV deponirano na zastarjelu, dugo godina problematičnu deponiju Uborak te kada je Mostar, zbog blokade iste od strane nezadovoljnih građana, praktički postao svoja vlastita deponija. Totalno rasulo u sistemu javne komunalne potrošnje koje je kroz projekt Pravo na grad otkrila, dokumentirala i prijavila Mreža Naše društvo, kao i dramatične implikacije trovanja kancerogenim PCB-om, do danas nisu adekvatno adresirani. I nakon dugo čekanih izbora, čije su brojne nepravilnosti ovdje također analizirane, dolaskom novih vlasti, novac se nastavlja trošiti van zakonskih okvira, grad je i dalje zapušten i prljav, a o kancerogenom mulju sa PPOV se više niti ne govori.

Knjiga je ujedno i kutija alata korisnih za buduće aktivističke inicijative na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini. Predstavlja ključne postupke kojima se vodio projekt Pravo na grad, koji je u konačnici uspio iscrpiti sve mogućnosti zagovaračkog djelovanja jedne nevladine organizacije. Lokalnom kontekstu prilagođena metodologija, zabilježena saznanja o mehanizmima izvlačenja javnog novca te kasnije iskustvo političkog angažmana nezaobilazna su osnova za svako buduće antikorupcijsko djelovanje u Mostaru.

Publikacija je nastala u sklopu rada platforme za ekološku humanistiku Zemlja-Voda-Zrak.