Mreža lokalnih portala: rubrika ‘Naše hronike’

U toku je implementacija projekta Povezivanje online medija u BiH „Naše hronike“ koji okuplja sedam lokalnih medija iz BiH koji su prepoznati u svojim zajednicama na kojem svaki od predstvanika medija održava radionicu koju priprema u saradnji sa mentorom iz agencije „Mint“. Sve radionice tiču se određene teme poput istraživačkog novinarstva, društvenih mreža, projektnog ciklusa, web dizajnu itd.

Nakon realizovane radionice od strane svakog predstavnika/ce medija učesnicima treninga istu temu dodatno pojašnjava mentor iz agencije „Mint“ kako bi učesnici/ce što bolje usavršili određeno znanje. Svaki od medija ima nekoliko učesnika/ca na samim radionicama kako bi dodatno ojačali svoje kapacitete. Sve radionice se održavaju online preko Zoom platforme, do sada su realizovane četiri radionice od ukupno sedam planiranih.

Neki od komentara učensika/ca projekta: „Projekat Povezivanje online medija u BiH je izuzetno koristan projekat za sve učesnike. Novinari i aktivisti su imali do sada mogućnost da poboljšaju svoja dosadašnja znanja iz više oblasti. Naročito zanimljiva priča, po meni, bila je priča o istraživačkom novinarstvu. Na tom modulu sam mogla da naučim najviše, jer je to generalno tema kojom se ja bavim“, poručuje Ivana Perišić Blagić sa portala Infoveza. Ognjen Vinčić sa portala „Val mladih“ iz Prnjavora smatra da je ovo zaista dobra odskočna daska za sve one koji se odluče baviti novinarstvom.

„Što se tiče ovih dosadanšnjih aktivnosti/radionica, generalno dobra je stvar za one koji tek planiraju da se bave ovim da čuju nešto novo. Mislim da ko god je već na neki način započeo rad na portalu može čuti koristan savjet ili usmjerenje od nekoga ko od ovoga živi.“

Sa druge strane za Lamiju Gutić sa portala „Karike“ je ovo odlična prilika da se kroz umrežavanje uđe u svijet medija.

„Sve što sam do sad uspjela čuti u toku tri modula Naših hronika, programa za umrežavanje medija u BiH, bilo je dovoljno korisno da se sama pokušam ostvariti u svijetu štampanih i online medija. Kao mladoj osobi koja se ne bavi novinarstvom profesionalno i koja još uvijek definiše čime se želi baviti u budućnosti, ono što sam čula ima dovoljnu primjenu i dovoljno dobro pokriva većinu onoga što bi svaki ozbiljan novinar i novinarka trebali znati“, poručuje Lamija i dodaje: „Iako su svi moduli bili dobro prezentirani i svako je iz njih mogao naučiti nešto novo, ipak su neki bili zanimljiviji. Najkorisnije znanje sam dobila slušajući modul o istraživačkom novinarstvu jer se sa time do sad nisam susretala onako kako je prezentirano. Ono što je posebno bilo korisno je to što su ostala dva modula o web dizajnu i projekt menadžmentu korisna ne samo u oblasti novinarstva, već i u mnogim drugim sferama rada i vjerujem da je i to nešto od čega se itekako može imati koristi u budućnosti“.

Omladinski magazin Karike (www.karike.ba) unazad 13 godina djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine, tako da je zadovoljstvo i čast što imamo priliku da se povežemo i razmijenimo iskustva sa sedam različitih medija koji su prepoznati kao vodeći u svojim zajednicama i regionu ističe Ammar Grabić.

„Prethodna četiri modula su našim dopisnicima/cama pružila dovoljna teorijskog i praktičnog znanja da mogu samostalno da apliciraju sa određenom projektnim prijedlogom i da kreiraju svoj sadržaj na određenom mediju. Smatramo da je svaki vid partnerstva i saradnje u ovoj novonastaloj situaciji ključna za uspjeh. Kriza izazvana pandemijom uticala je na mnoge medije i njihovo normalno funkcionisanje, sve dok imamo slične aktivnosti poput ovih, možemo se nadati kvalitetnom, nezavisnom i objektivnom izvještavanju!”

Upravo je kvalitetno i nezavisno novinarstvo ono na šta ciljaju sa portala „Direkt“ iz Trebinja smatra Nikolija Bjelica.

„Projekat „Naše hronike“ je odlična prilika ponajviše za novinare koji još uvijek uče i nadograđuju svoje znanje. Mislim da su svi učesnici, bez obzira na dosadašnje iskustvo, manje-više takvi. Meni lično su neke teme draže, korisnije i radije ih slušam od nekih drugih. Dakle, nisam za svaku temu podjednako zainteresovana i mislim da je to dobro. Zanimljivo mi je da, bez obzira na iskustvo o temi o kojoj govore, svi su predavači odlično predstavili temu. Mentori, takođe. Dobro je što postoji mogućnost da ponovo preslušamo materijale. Najdragocjenije je, naravno, povezivanje sa ljudima koji rade slične stvari širom BiH.“ 

Kako u svijetu novinarsva postoje urednici, tako su i ovom projektu svima dostupni mentori, koji su dosta značili u dosadašnjem radu, poručuje urednik portala „Fontana“ iz Brčkog, Harun Šabanović. „Smatram da je veoma bitno da mediji rade na međusobnom povezivanju kako bi ojačali svoje kapacitete i razmijenili svoja iskustva. Svaki predstavnik/ca medija odlično je predstavio svoju radionicu, a također dodatne impute dobili smo od mentora koji će nam dosta značiti u našem daljem radu.“

Projekat Povezivanje online medija u BiH „Naše hronike“ okuplja sedam lokalnih online medija iz BiH: Portal „Micro mreža“ Gradiška, Portal „Direkt“ Trebinje, „AbrašRadio“ Mostar, Portal „Karike“, portal „Infoveza“ Banja Luka, portal „Val mladih“ Prnjavor i portal „Fontana“ iz Brčkog.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)