Premijerka HNK Marija Buhač sastala se sa šefom Misije OSCE-a u BiH Brianom Aggelerom

Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač susrela se danas, u svom kabinetu, sa šefom Misije OSCE-a u BiH NJ.E. Brianom Aggelerom i šefom Ureda OSCE-a u Mostaru Ioannisom Piliourisom.

Razgovarali su o podršci koju Misija OSCE-a pruža kantonima u FBiH u provedbi procesa kurikularne reforme i provedbi Akcionoga plana za rješavanje problema Roma, kao i o temi osnivanja kantonalnog Ureda za borbu protiv korupcije.

Usaglasili su se kako je kurikularna reforma jedan od najvažnijih procesa u obrazovnom sistemu te kako će i Vlada HNK-a u nadolazećem periodu razmotriti načine početka njezine provedbe, za što Misija OSCE-a nudi jaku podršku. Govoreći o Lokalnom akcionom planu za rješavanje problema romske populacije, izrađenim u saradnji sa Misijom OSCE-a i predstavnicima lokalnih zajednica u kojima žive Romi, istaknuto je kako je HNK prvi kanton u FBiH koji je na cjelovit način i kroz jedan dokument pristupio rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

Pohvaljeno je opredjeljenje Vlade HNK-a za hitnim osnivanjem Ureda za borbu protiv korupcije, što je u skladu sa Vladinim smjernicama, jednako kao i sa Programom rada Vlade za tekuću godinu. Čelni ljudi Misije OSCE-a i po tom su se pitanju stavili na raspolaganje u smislu savjetodavne i tehničke podrške koju su u mogućnosti pružiti.

(AbrašRadio)