Prozor-Rama zatvara deponiju, ekološki upravlja otpadom i kažnjava prekršaje

FOTO : Klix.ba

Općina Prozor-Rama koja je prva u Bosni Hercegovini pokrenula Eko park sa sortirnicom otpada i kompostanom zatvara deponiju “Duška Kosa” i prelazi na ekološki prihvatljiv sustav zbrinjavanja otpada, te uvodi kazane za građane koji se ne budu pridržavali novih pravila.

Voditelj Eko parka Ivan Tomić za Klix.ba kaže kako je ovo prelazak na ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja otpada u toj općini po uzoru na evropske gradove.

“Mi već imamo u općini Prozor-Rama pokrenut Eko park koji u svom sklopu ima izgrađenu sortirnicu otpada koju smo pokrenuli prije osam mjeseci, a prije dva dana smo pokrenuli i kompostanu biološkog otpada. Samim time smo lider ekološki prihvatljivog odlaganja otpada u našoj zemlji”, kaže nam Tomić.

Što se tiče ekološkog aspekta, kako ističe smanjit će se odlaganje otpada time, a s druge strane će sortirnica otpada i kompostanu dobiti i ekonomsko značenje.

“Izdvajat ćemo osam vrsta otpada i samim time dobivamo ekonomsku važnost, a što se tiče ekološke važnosti, znamo da je to problem ne samo u BiH nego i u cijelom svijetu“, kazao je Tomić za Klix.ba.

Podsjeća da je dolazila Federalna inspekcija i da je ustanovljeno kako deponija u Prozor-Rami kao i svaka deponija u BiH, zagađuje i vidno utječe na okoliš, tlo i rijeke zbog čega se moralo nešto pokrenuti.

“Prvi smo u Bosni i Hercegovini što se tiče pokretanja Eko parka sa sortirnicom i prvi imao kompostanu najsuvremeniju u BiH”, kazao je Tomić za naš portal vidno zadovoljan realizacijom ekološke priče u tom kraju.

Iako je kompostana počela s radom tek prije dva dana po njegovim riječima će imati veliki značaj, kako u ekološkom tako i u ekonomskom smislu, jer će se otpad mljeti i posebnim tehnološkim tretmanom pretvarati u kompost, odnosno organsko đubrivo koje je na tržištu veoma dragocjeno.

U izgradnju projekta Eko-park, općina Prozor-Rama je uložila oko pet miliona KM, čime su se stekli uslovi za zatvaranje deponije “Duška Kosa” koja je radila više od 50 godina.

Odluku o zabrani odlaganja otpada na deponiji koja je bila ekološki neprihvatljiva, u saradnji s Općinom Prozor-Rama i nadležnim inspekcijskim službama, donijelo je JKP “Vodograd” d.o.o. kao ovlašteno javno poduzeće za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada i krenulo je s njenim uređenjem u cilju potpunog zatvaranja i saniranja nakon više od 50 godina rada.

“Sav otpad koji se ne može odložiti u kontejnere kao što su zemlja, piljevina, životinjski otpad, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumski, dvorišni i tavanski otpad u većim količinama, kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje,osim opasnog otpada, pravna i fizička lica s područja općine Prozor-Rama mogu odložiti na plato Eko parka u Poniru radnim danima u periodu od 8:00 do 14:00. sati. U slučaju potrebnog odlaganja izvan radnog vremena i u dane vikenda se posebno može dogovoriti s odgovornom osobom u Eko parku”, navedeno je iz tog preduzeća.

Kontrolu nad poštivanjem i provođenjem navedenih aktivnosti vršit će nadležna komunalna inspekcija i komunalni redari, a za nepoštivanje navedenih preporuka predviđene su i novčane kazne.