Sud poništio okolinska dozvola za kamenolom Kuti kod Mostara

Kantonalni sud u Sarajevu poništio je Okolinsku dozvolu za gradnju kamenoloma u mjestu Kuti – Livač, nadomak Mostara.

Sud je utvrdio da Okolinska dozvola, koju je izdalo Federalno Ministarstvo za okoliš i turizam, nije donesena na pravilan i zakonit način.

Na ovu presudu Federalno Ministarstvo okoline i turizma nema pravo žalbe i ista je po donošenju postala pravomoćna.

Mještani naselja Kuti – Livač godinama se bore protiv nelegalnog kamenoloma u blizini njihovih kuća. Borba je postala intenzivnija u avgustu 2021. godine kada su radovi u kamenolomu obnovljeni. Okupljeni u Eko udruženje Kuti uspjeli su zaustaviti radove, a borbu su preselili u institucije.

Iz Građanske inicijative “Kuti” su podsjetili da je 20. janura 2020. godine izdata Okolinska dozvola za površinski kop Zukulja kod Mostara, za eksploataciju dolomita i krečnjaka kao i pogona za preradu kamena.

“Mi smo 20.01.2022. godine pokrenuli tužbu navodeći da je prekršen član 4. Zakona o zaštiti okoliša FBiH jer nama građanima koji živimo u naseljima Kuti i Livač nije omogućeno učešće u postupku ishodovanja Okolinske dozvole te nam nije dostavljen rješenje o izdavanju iste”, naveo je Aner Omanović iz GI “Kuti”.

U tužbi koju su građani pokrenuli su istaknute i sljedeće činjenice: Ministarstvo nije postupilo po Zakonu u postupku ocjene Studije o uticaju na okolinu jer nije bilo poziva ka građanima na javnu raspravu, niti u Zapisniku ima informacija da je uopšte održana javna rasprava; utvrđena je činjenica da ni Studija uticaja na okolinu, ni zahtjev za izdavanje Okolišne dozvole, nisu dostavljeni na ocjenu nadležnim organima i zainteresiranim subjektima; a ni Elaborat o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu uopšte nije rađen, već se Ministarstvo vodilo elaboratima sličnih kamenoloma.

Sudu je, također, predstavljena i činjenica da je prostor oko kamenoloma miniran još od rata, te potpuno nesiguran za pristup.

“Sud je informisan i o netačnom navodu da je blizina kuća 700m, što je navedeno pri zahtjevu za izdavanje Okolinske dozvole, kao ni to da ne postoji prilazni put do kamenoloma, već je postojeći pristupni put napravljen preko privatnih parcela da olakša kretanje ljudi koji u ovom mjestu žive”, naveli su.

Tužena strana je pokušala osporiti navode, a u međuvremenu, građani su se apelacijom obratili prema Ustavnom sudu Federacije BiH. Apelacija je usvojena i Kantonalnom sudu je naloženo da u roku od tri mjeseca riješi postupak i donese presudu”, naveli su.

Građanska inicijativa “Kuti” pozvala je Gradsko vijeće Mostara i sve nadležne službe kao i gradonačelnika Mostara da usvojeni Zaključak Kantonalnog suda Sarajevo odmah provedu u dijelo.