VOX POPULI: Kako sačuvati javne prostore u Mostaru?

Kraćenje Španskog trga / Žućo BiH

Sigurno ste se znali zapitati prilikom prolaska pored uništenog dvorišta, parka ili igrališta – šta učiniti, a da se spriječi ponovno dešavanje takvih i sličnih pojava? To je pitanje koje se nameće u mnogim društvima. U sređenijim društvima se već poprilično stalo u kraj sa sličnim vandalizmima. U društvima poput našeg, postsocijalističkim, demokratskim vrijednostima neosviještenim društvima, devastacije javnih dobara su postale pravilo. Naravno, obično takve i slične manifestacije idu usporedno sa nasiljem, a uništavanje javnog prostora i jeste jedan u nizu oblika nasilja prema drugom i drugačijem, ali i prema lijepom i korisnom. Kako zaustaviti devastaciju javnih prostora? – upitali smo građane Mostara.

Pripremio Semir Behram

Muzika:
Orbital – Acid Horse

👂 Poslušaj: 👇


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).