Zahvaljujući Harvardskom sveučilištu moguće je posjetiti piramide u Gizi iz komfora vlastitog doma

Piramide u Gizi su među najpoznatijim građevinama čovječanstva, sada ih je moguće posjetiti sa vaših ekrana bez puno muke zahvaljujući studentima Harvadskog sveučilišta.

U sklopu projekta Giza, koji promovira Sveučilište Harvard u suradnji s egipatskim Ministarstvom turizma i antikviteta, pokrenuta je web stranica na kojoj je zahvaljujući 3D tehnologiji moguće od kuće i to besplatno ući u strme i uske prolaze piramide.

Možete istražiti razne komore piramide, uključujući onu faraona Khufua, kao i vidjeti grobnice drugih članova staroegipatskih dinastija. Projekt Giza započeo je 2000. godine u Muzeju lijepih umjetnosti u Bostonu, s ciljem digitalizacije svih arheoloških dokumenata prikupljenih u zajedničkom pothvatu muzeja s Harvardom.

Od cjelokupnog materijala, projekt je upotrijebio tehnologiju za digitalizaciju i obradu dokumenata te ih učinio dostupnima svima u repozitoriju pod nazivom Digital Giza. Istodobno, arhiva je korištena za stvaranje Gize 3D, virtualne rekreacije onoga što je nekropola izgledala kada je prvi put izgrađena, uključujući piramide, groblja i naselja oko nje.