Bogdanović vokabular II: Ljubav i mržnja prema gradu III

Specifični trodijelni Bogdanović vokabular, prva tematska linija Urbs bloga, namijenjen je prije svega našem gradu i onima koji žele biti građani i građanke u njemu. Mislimo, naravno, i na mlađe ljude koji se teško povezuju s bilo čime u novom i još uvijek nepovezanom Mostaru. Pojmovi, idiomi i jezične konstrukcije ne prevode se doslovno, niti ih imamo namjeru objašnjavati. Oni su jednostavno izdvojeni, a naše razumijevanje i dalje je zagonetka, jer grad je svijet od riječi koje se neprestano razumijevaju – hodanjem.

Pripremio Ronald Panza

Bogdanović vokabular
Ukleti neimar / kulturpunkt.hr

Bogdanović vokabular – dio drugi: Ljubav i mržnja prema gradu III

GRADOLJUBLJE PROTIV GRADOOMRAZE – večita, avgustinovska, manihejska priča

RITUALNO UBIJANJE GRADOVA – u našim nedavnim ratovima

„ČVRSTA UBEĐENJA“ – ona u čije se ime ruše gradovi; isto tako i zbog vajnih viših, najviših, najstrožih, moralnih normi, verskog, klasnog i rasnog reda…

ŽIVI FANTOMI – gradomrzitelji i gradorušitelji, među nama:

DUBINA POREMEĆENE NARODNE DUŠE – iz nje dolaze

POBRKANE PREMOSNICE – na njima zasnovane njihove predstave

MORBIDNU SLIKOVNICU PRELISTAVAJU – opsjednuti slikama

NJIHOVE SLIKOVNICE NISU IDILIČAN ALBUM GRADSKE MEMORIJE

PRIMITIVAC – teško prima da je išta moglo biti „pre njega“ – jednostavna, isključiva i jedna jedina etiologija

KAFANSKE DIDASKALIJE

LIČNA CRNA GNOZA – metod pronalaženja, potrage za svetim strahom u dušama gradorušitelja

SVETI STRAH – prastari, arhetipalni strah od grada; regulisan, zadržan strah

RASPOJASANE REVANDIKACIJE NAJNIŽEG MENTALNOG HABITUSA – kod današnjih gradorušitelja

USPANIČENE DUŠE GRADORUŠITELJA – u njima zla nakostrešenost prema svemu što je gradsko

GRADSKO – složene semantičke serije duha, morala, govora, ukusa, stila…

URBANITET – uglađenost, artikulisanost, usuglašenost misli i reči, reči i osećanja, osećanja i pokreta…

RUŠENJE GRADOVA – ne samo spolja i fizički već i iznutra i duhovno

EKSCESI NAMETNUTOG SEĆANJA – podstiču negativnu obradu fakata, omalovažavanje realnih uspomena, tuđih pa i sopstvenih, sve do pokušaja fizičkog zatiranja.    

DEPOZITI NAGOMILANOG PAMĆENJA – protiv njih rušenjem gradova

PROTOISTORIJA – istorija bestijalca; želi nju umjesto depozita pamćenja

PLEMENITI NANOSI ARHITEKTONSKIH OBLIKA I INTRISINKTNA SAOPŠTENJA – posebno na udaru bestijalca; prevazilaze okvire nacionalno omeđene memorije

PRIMITIVNA ZDRAVA PAMET – ne može denotirati ova saopštenja

RAZLUĐENI RUŠITELJI – obezoružanI pred zavrzlamama govora koji ne razumeju

PRIVID MAGIJE ZA RUŠITELJA – tajanstvena morfologija ornamenata, sintaksa ornamentalnih sklopova, stilski oblici

GROBLJA SU NEKA VRSTA GRADOVA

TUĐA NAGOMILANA MEMORIJA – panični strah od nje

ETNIČKI ČISTE KULTURE NE POSTOJE – rušitelji ne znaju – da, nasrćući na uspomene svojih bližnjih, kidaju lanac sopstvene ANTROPOLOŠKE MEMORIJE

BOGATSTVO MODELA BALKANA – u hiljadugodišnjim prožimanjima

GRADSKA KNJIŽEVNA FORMA – roman

VELIKI ROMAN – u sebi nosi jedan veliki grad

SIMULACIONE URBANOLOŠKE TEHNIKE – često se zasnivaju na analogijama sa strukturom i naracijom idealnog romana

OSAMOSTALJENA METAFORA – parola

PRAVI GRAD – samo ako ima – svoju ličnost, svoj psihološki profil, svoj karakter, svoju pojavu, svoj način ophođenja sa sobom samim, i sa spoljnim svetom, sa strancima namernicima, sa okolinom, sa prirodom, sa drugim gradovima

ČITLJIVI I MUDRI GRADOVI – čitljivi kao mudre knjige

IZUZETNA OSMATRAČNICA SVETA – grad

NEZAMENJIVA IGRAČKA SVEZNANJA – grad

ORNAT GRADA – ruho

PLATONISTIČKA PREDSTAVA – grad običan, ali i grad izabrani mogao je istovremeno biti uvažena ovozemaljska pojava, ali i kognitivni model, učilo, alatka obetovana, alatka za razumevanje sveta

ZNATI PUT – stari uslov bez kojeg se po gradu nije moglo kretati – osetiti i razumeti, ali moralo se prihvatiti i kao prenosno uputstvo – metafizička propozicija

GRAD-LAVIRINT – ideja nostalgične nade; začepljeni lavirinti bez izlaska, bez nade, ne postoje

DUBOKO USNULI GRADOVI – čudno stanje prividnog nepostojanja

GRAD-SIMBOL – prenesen u funerarnu arhitekturu – zakletva gradu na vernost iza groba

NAŠ ZAVIČAJ – grad koji dohvatamo uobraziljom; ako moja misao dospe do njega

ZALUDGRADITELJSKI PODUHVAT – sastavljanje SVOG grada od dijelova gradova pred strahom od njihovih promjena

JA SAM MALI GRAD, A GRAD JE JEDNO VELIKO JA

GRAD SE OGLEDA U ČOVEKU KAO U VODI

FORMAE URBIS – slika grada čije odbleske nosi svako ljudsko biće

SASVIM MALI GRAD – svetluca u svakoj mojoj ćeliji

UBIJEN GRAD, MOJ PEPEO

ČOVEK-SARAJEVO

SUŠTINA I SUDBINA GRADA

MODERNI URBS – urbana civilizacija u celosti

KOSMOKATASTROFIČNI OPISI

HILIJASTIČKE SPEKULACIJE

UBITI GRAD – ZNAČI utuliti mu fizičku snagu, utrnuti mu metafizički eros, volju za životom, pamćenje, samosvest; razvejati memoriju na sedam vetrova, pokazati mu i dokazati ne samo da ga nema, no do ga nikad nije ni bilo

SVETA SUŠTINA GRADA – ljudskost i moralna lepota

SVI MI, JOŠ UVEK, U SEBI NOSIMO SVOJE BESMRTNE GRADOVE

ODBRANA GRADA – jedina prava moralna paradigma za budućnost

GRAD PLEMENITOG SINKRETIZMA – u kome se kulture, vere i jezici susreću i prožimaju na svakom koraku

GRAD – NE – GRAD – grad izdeljen na kvartove-kazamate


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).