Predstavljanje nove digitalne STAR platforme

“Razvoj poduzetničke kompetencije u okvirima obrazovnog sistema i predstavljanje nove digitalne STAR platforme” naziv je događaja koji će biti upriličen u petak, 10. februara, u Centru za kulturu Mostar.

Događaj finansira Evropska unija i on se sprovodi u šest zemalja zapadnog Balkana, a implementira ga Inkubator društvenih inovacija MUNJA.

Cilj događaja je da glavni akteri analiziraju pomake i progres realizacije strateških dokumenta, posebno “Prioriteti u integraciji poduzetničkog učenja i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sustave u Bosni i Hercegovini (2021. – 2030.)” koju je izradila Evropska trening fondacija (ETF) s obrazovnim vlastima.

Preporuke konsultacija bit će dio preporuka obrazovnim vlastima i drugim akterima, a održat će se u Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli i Sarajevu tokom februara i okupit će blizu 100 glavnih aktera iz ove oblasti.

U sklopu konsultacija bit će održana i posebna promocija nove domaće eLearning platforme STAR (Student Talent Acquisition Ring).

STAR će na inovativan način educirat mlade (15 do 25+ godina) o tržištu rada i načinima kako da se što bolje karijerno pozicioniraju, razvijaju svoje kapacitete i uvezuju se sa top kompanijama. Za biznis sektor STAR može biti koristan kao baza talenata i izvor mladih ambicioznih i kvalitetnih budućih kadrova.

Izjave za medije planirane su u 12 sati, najavili su organizatori.