Ana Rajković: 8. mart: Kratka povijest ženskog aktivizma

Prvi Dan žena obilježen je 1911. godine, nakon što je odluku o tome, godinu ranije, na…