Toxic Lands: Ekologije budućnosti u Mostaru

O ljudskoj destrukciji rijeka, Zemlje, drugih vrsta i eksploataciji prirodnih resursa

Istražujući efekte antropocena (trenutne geološke epohe u kojoj ljudi imaju dominantan uticaj na životnu sredinu), vojnih sukoba (prostorne i mentalne tragove istih), ekologije, kozmologije, klimatskih promjena, zapadnih kolonijalnih praksi, ekstraktivnih industrija i ugroženih urbanih budućnosti, projekt Toxic Lands za cilj ima pokretanje kritičke rasprave i analize ljudskog uništavanja u širem smislu. Kao izvor istraživanja koriste se toksične narativi i destruktivne prakse nad pejzažnim sistemom rijeke Neretve i grada Mostara.

Susreti među vrstama i izložba pod nazivom Toxic Lands održavat će se kod mosta Bunur na rijeci Neretvi, u parku Zrinjevac te na Partizanskom spomen groblju. Program počinje u ponedjeljak, 21. juna i trajat će ukupno šest dana.

Autorica i kustosica programa Toxic Lands / Toksične zemlje je Armina Pilav. Program produciran u saradnji sa Damirom Ugljenom, Un-war Space Lab kolektivom, Udruženjem za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva i AbrašRadijem iz Mostara.

Program (21. – 26. juni 2021.):

Ponedjeljak, 21.06.

19:00 – 20:00 h – Susreti među vrstama na rijeci Neretvi i početak programa Toxic Lands (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

20:00 – 23:00 h – Projekcija video radova umjetnika/ca: Uriel Orlow, Louis Henderson, Ben Rivers i Charlotte Prodger (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

Utorak, 22.06.

18:00 – 20:00 h – Ekološko čitanje sa Alternativnom bibliotekom Mostar (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

20:00 – 23:00 h – Projekcija video radova umjetnika/ca Uriel Orlow, Louis Henderson, Ben Rivers i Charlotte Prodger (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

Srijeda, 23.06.

10:00 – 13:00 h – Ekološko čitanje sa Alternativnom bibliotekom Mostar (Veliki Park/Zrinjevac)

18:00 – 20:00 hZvučni divan na Neretvi, improv performans elektro-akustične muzike: Manja Ristić, Belma Zvizdić, Ronald Panza, Haris Sahačić i Hrvoje Cokarić (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

20:00 – 23:00 h – Projekcija video radova umjetnika/ca Uriel Orlow, Louis Henderson, Ben Rivers i Charlotte Prodger (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

Četvrtak, 24.06.

18:00 – 20:00 h – Javna šetnja uz rijeku Neretvu sa temom ‘Biljna pedagogija o hibridnim pejzažima’, Un-war Space Laba i Bojana Spasojevića (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

20:00 – 23:00 h – Projekcija video radova umjetnika/ca Uriel Orlow, Louis Henderson, Ben Rivers i Charlotte Prodger (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

Petak, 25.06.

18:00 – 20:00 h – Javna šetnja uz rijeku Neretvu sa temom ‘Biljna pedagogija o hibridnim pejzažima’, pod vodstvom Un-war Space Lab-a i Bojana Spasojevića (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

20:00 – 23:00 h – Projekcija video radova umjetnika/ca Uriel Orlow, Louis Henderson, Ben Rivers i Charlotte Prodger (Most Bunur, obale rijeke Neretve)

26.06. Subota

18:00 – 21:00 hOdjeci – Zvučni ‘happening’ umjetnika Gilda Bavčevića (Partizansko spomen groblje)

Fotografkinja Dijana Zadro će tokom cijelog programa raditi toksične portrete na obalama rijeke Neretve i drugim lokacijama u gradu.

Program Toxic Lands / Toksične zemlje, spada u EKOLOGIJE BUDUĆNOSTI u okviru programa TU SMO: Pokretne slike umjetnika (WE ARE HERE: Artists’ Moving Image) koji su pokrenuli British Council Collection i LUX, a razvili Tendai John Mutambu, British Council i LUX. Na Zapadnom Balkanu, EKOLOGIJE BUDUĆNOSTI predstavljaju se kroz izložbe, projekcije i javne događaje na kojima rade kustosice i kustosi iz regije. TU SMO (WE ARE HERE): Pokretne slike umjetnika program je koncipiran oko tema nacionalnog identiteta, marginalnosti, intimnosti, budućnosti i arhive. TU SMO (WE ARE HERE): ispituje način na koji ove teme utiču na izuzetne nove i priznate savremene umjetnike koji su rođeni ili žive u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i način na koji oni istražuju te teme kroz biografiju, dokumentarac, poeziju i fikciju. #FutureEcologiesWeAreHere #WeAreHereArtistMovingImage #toxiclands #itcouldbepoisonous