Grantovi za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti Mostara – Poziv na info sastanak u Abraševiću

Otvoren je poziv za grantove za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti Mostara projekta Mostar – Prostori koji pokreću.

Cilj programa grantova je unaprijediti ulogu civilnog društva Mostara, u radu sa ključnim dionicima, na rješavanju pitanja koja utječu na kvalitetu života građanki i građana na nivou zajednice. Također, jedan od ciljeva je ostvariti saradnju sa lokalnim vlastima Mostara kako bi zajednički radili na sistemskim rješenjima kroz izmjene budžeta, politika i zakona. Provedbom aktivnosti kroz ovaj Poziv uvest će se novi mehanizmi za bolje informisanje građanki i građana i veću sposobnost utjecaja na donošenje odluka na lokalu.

Povodom objave poziva za grantove za zajedničke aktivnosti organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti grada Mostara, projekt Mostar prostori koji pokreću održao je 16. siječnja u prostorijama hotela Mostar konferenciju za medije na kojoj su govorili šefica političkog tima pri Britanskoj Ambasadi u Sarajevu, Helen Flewker, direktorica Projekta Mostar Prostori koji pokreću, Veronika Jelínková, predstavnik civilnog sektora na aktivnostima izgradnje kapaciteta, Igor Ledić, gradonačelnik Mostara, Mario Kordić te predstavnica Grada Mostara Mia Drmać.

Izjave s konferencije možete poslušati ovdje:

Objavi poziva prethodio je proces izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija i lokalnih vlasti koji je Agencija lokalne demokratije iz Mostara (LDA Mostar) implementirala u periodu septembar-decembar 2022. godine. Proces se završava događajem „Korak do saradnje“ kojim će se omogućiti predstavnicima nevladinih organizacija i učesnicima dosadašnjih aktivnosti LDA Mostar umrežavanje sa potencijalnim partnerima na programu grantova za zajedničke aktivnosti civilnog društva i lokalnih vlasti grada Mostara.

Za slučaj da ste vidjeli poziv, ali još uvijek niste sigurni razumijete li sve što se traži, Prostori koji pokreću organiziraju 24. januara u OKC Abrašević info sesiju o svim pitanjima za prijavu.

Facebook Event
Detaljne smjernice za Javni poziv


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto više