Hercegovina Online #21: Sedmični pregled zbivanja u Hercegovini + Week Story: Vijećnik Gradskog vijeća Grada Mostara Jasmin Pandur (Koalicija za Mostar)

U 21. izdanju magazina Hercegovina Online donosimo:

Stop MHE na Buni

TJEDNIK SEDMIČNIK: Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope organizovao je u Mostaru Evropsku konferenciju o demokratskoj obnovi: inoviranje putem deliberativne demokracije. Konferencija je okupila lokalne vlasti, načelnike i predsjednike vijeća širom Bosne i Hercegovine i ostatka Evrope, za AbrašRadio govore glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Radmila Komadina, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Salem Marić i šefica ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Bojana Urumova. Na javnoj raspravi, bez domaćina, u Vijećnici Grada Mostara građani su se izjasnili za brisanje projekata mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2 iz Prostornog plana grada Mostara. Govore pravni zastupnik ekoloških organizacija Milenko Krčum i predstavnik neformalne grupe građana Miroslav Barišić. U Mostaru će se obnavljati prostor terminala tečnih naftnih tereta o čemu govore gradonačelnik Mario Kordić te predsjednik i član Uprave Privrednog društva “Operator-Terminali Federacije” Hermedin Zornić i Slaven Zeljko. Dodijeljene su nagrade “Nijaz Slipičević” a Nansen Dijalog Centar organizovao je proteklih dana omladinski kamp medijske pismenosti na Boračkom jezeru.

WEEK STORY: Naš gost je Jasmin Pandur, vijećnik Gradskog vijeća Mostara ispred Koalicije za Mostar.

Pripremio: Neđad Husković
Urednik emisije: Husein Oručević
Tonska realizacija: Ahmed Voloder

Muzika:
Little Dragon – Stay (feat. JID)
Marlon Williams – Soft Boys Make the Grade

Poslušaj: