Oštra nula: Panel diskusija ‘Nelegalna deponija i eksproprijacija zemljišta u Mostaru’ u OKC Abrašević

Udruženje Oštra nula iz Banja Luke poziva sve građane i građanke Mostara na panel diskusiju na temu ‘Nelegalna deponija i eksproprijacija zemljišta u Mostaru‘ koja će se u OKC Abrašević održati u utorak, 20. 9. 2022. s početkom u 18:00 sati.

Na području grada Mostara, još od 1960. godine, smještena je deponija Uborak. Nepropisno odlaganje otpada je dospjelo u žižu javnosti 2019. godine , kada su građani_ke Mostara ukazali da se na Uborku odlaže i otpad sa gradskog pročistača otpadnih voda, za kojeg se sumnjalo da sadrži i bojni otrov piralen, ali i da se osim komunalnog, godinama odlagao i nedozvoljeni životinjski i medicinski otpad. Lokalne inicijative, zajedno sa građanima_kama Mostara koji su nekoliko puta blokirali ovu deponiju, ukazuju na ugrožavanje ekosistema potoka Sušica koji se ulijeva u Neretvu i da deponija radi sa isteklom okolinskom dozvolom. Pored otpada koji se odlaže iz grada Mostara, ova deponija je postala regionalno odlagalište otpada.

Sa druge strane, u toku je izgradnja Koridora 5C. Građani_ke i aktivisti_kinje su javnosti i nadležnim organima uputili opomenu da se ispred plana izgradnje Koridora 5C nalaze i sudski predmeti poput prvostepene odluke Općinskog suda u Mostaru koji je utvrdio da Federacija BiH diskriminiše stanovnike povratnike u južnim dijelovima Mostara. Izgradnju je ispratila nelegalna eksproprijacija, oduzimanje privatnih posjeda, dvije zaštićene zone kao i korištenje plodne obradive zemlje. Građani_ke Mostara su istakli da je autoput neophodan, ali tako da njegova izgradnja nikoga ne obespravljuje i oštećuje, kao ni da ljudski život nema cijenu.

O problemima koji sa sobom nose deponija Uborak i Koridor 5C, govorit će Amna Popovac, aktivistkinja i predsjednica Udruženja „Eko dvogled“ i Huss Oručević, politikolog i novinar. Razgovor moderira dugogodišnja aktivistkinja i novinarka Gordana Katana.

Facebook Event

Oštra nula